Prenosné generátory a elektrocentrály: Energia na cesty

 

Cestovanie a rôzne aktivity pod holým nebom niekedy vyžadujú prísun elektrickej energie, ktorá však na danom mieste nie je dostupná. Na tieto účely slúži generátor a elektrocentrály. Sú tiež náhradným riešením v rôznych prevádzkach pre prípad neočakávaného výpadku elektrickej energie, ktorý by spôsobil veľké škody na majetku a dokonca viedol k strate životov (továrne, nemocnice…) 

Generátor a elektrocentrály môžu byť prenosné - vtedy hovoríme o invertoroch, ale aj tzv. odolné, kedy ide o kondenzátor. Kondenzátory majú oveľa vyšší výkon a hodia sa pre pracovné stroje alebo osvetlenie. Z toho dôvodu sú aj najviac hlučné.

Prenosné invertorové elektrocentrály poskytujú výstupný prúd pre napájanie citlivých zariadení a sú ideálne pre domáce aj profesionálne použitie. V závislosti od výkonu vedia napájať rôzne domáce spotrebiče, spotrebiče využívané v kanceláriách, záhradnú techniku, ale aj pracovné stroje.

 

elektrocentrala-honda-eg-3600cl

 

Na čo sa zamerať

Ako zdroj energie generátor a elektrocentrály najčastejšie využívajú benzín. Takto napájané modely využijete na kratšiu a nenáročnú prevádzku, na spojazdnenie chladničiek, domácich vodární apod. Na stavbách a v priemysle sa využívajú dieselové elektrocentrály, stavané na dlhodobú a vyššiu záťaž. Ich konštrukcia je rozmerovo aj hmotnostne väčšia. Málo rozšírenými sú akumulátorové elektrocentrály vhodné na napájanie prístrojov citlivých na výkyvy prúdu. 

 

Pri výbere správneho generátora si určite dajte poradiť odborníkmi, ktorí vedia zhodnotiť či je konkrétny model vhodný na dané použitie. Pri pouzˇiti´ viacery´ch spotrebicˇov su´cˇasne je dôležité, aby celkovy´ potrebny´ vy´kon nepresiahol nomina´lny vy´kon genera´tora. Je však treba brať do u´vahy aj norma´lnu, aj sˇtartovaciu za´tˇazˇ.

 

Kvalita elektrického vy´stupu genera´tora závisí od vysokej miery stability napa¨tia a frekvencie. Vy´stupný signa´l by sa mal cˇo najviac podobatˇ si´nusoide. Pre jej dosiahnutie je potrebna´ regula´cia napa¨tia genera´tora a vy´konu motora. Na tu´to regula´ciu existuje niekolˇko ro^znych dostupny´ch technolo´gii, pricˇom kazˇda´ ma´ ine´ vy´hody. Jednou z nich je práve invertor.

 

Honda - kvalita a tradícia

Z našej ponuky z tohto hľadiska treba vyzdvihnúť invertné generátory a elektrocentrály značky Honda. Majú napríklad zvukovo izolované kryty a systém tlmiča výfuku, vďaka ktorému je hlučnosť motora udržiavaná na nízkej úrovni. Ultraľahké materiály (ako napr. horčík) použité na ich vyrobenie prispievajú k zníženiu hmotnosti a ľahšej preprave. Sú spoľahlivé a navyše s nízkou spotrebou.

Logo Honda

Môžete pri nich využiť mozˇnostˇ paralelnej preva´dzky dvoch genera´torov. S prepojovacími káblami spojíte dva generátory a získate takmer dvojnásobok ich výkonu (potrebné je však prepojiť dva generátory rovnakého typu). Týmto spôsobom si zaistíte vyšší výkon a pritom si nemusíte zaobstarať väčší, výkonnejší a ťažší generátor.

 

Spoločnosť Honda ponúka invertorove´ genera´tory už od roku 1987. Ich veľkou výhodou je, že poskytuju´ vysoko kvalitny´ vy´kon s takmer idea´lnym si´nusovy´m vy´stupny´m signa´lom, u´plne neza´visly´m na ota´cˇkach motora. Su´ preto idea´lne pre napa´janie vysoko citlivy´ch elektronicky´ch zariadeni´, ako su´ pocˇi´tacˇe a hodia sa na domáce, ako aj profesionálne využitie.

 

Inverntý generátor HONDA EU 30IS s inteligentnou technológiou ECO-THROTTLE™ automaticky upravuje otáčky motora tak, aby presne zodpovedali zaťaženiu. Zabezpečí sa tak úspora paliva, predlžuje sa životnosť motora a prevádzka je tichšia. Ľahké štartovanie za každých podmienok s automatickou dekompresiou na zníženie potrebnej ťažnej sily je možné vďaka 4-taktnému motoru. Antivibračný systém znižuje mechanické namáhanie a opotrebovanie celého zariadenia. Nominálny výkon motora je 2800 W, maximálny výkon je 3000 W. Objem motora je 196cm3, palivová nádrž má objem 13 L, pričom doba prevádzky na jednu nádrž je pri nominálnom výkone je 7h.

 

Elektrocentrala Honda EU 30is

 

Generátor a elektrocentrály sú prospešné zariadenia, ktoré pomôžu, kde treba. Nevýhodou v ich prípade môže byť nesprávne zvolený model na konkrétny účel, kedy je mínusom buď nadmerná váha, hlučnosť, krátky počet hodín prevádzky či kvalita elektrického výstupu. Správny výber netreba zanedbať, pred kúpou prekonzultujte svoj výber s odborníkmi.