Boj proti škodcom v záhrade: Skvelým pomocníkom je aj motorový rosič

 

Keď dôjde na ochranu úrody, pravdepodobne to nepôjde bez pomoci ťažšieho kalibru. Teda, platí to najmä v prípade veľkých ovocných sadov, resp. poľnohospodárskych komplexov. Bez ohľadu na to, či sa jedná o záhrady v domácich podmienkach, alebo rozľahlé polia, na boj proti škodcom odporúčame motorový rosič. Prečo? Ponúka totiž mnoho výhod, ktoré opisujeme v nasledujúcich riadkoch.

Čo je to motorový rosič?

Dá sa povedať, že motorový rosič je jedným z najefektívnejších prístrojov v boji proti škodcom v záhrade. Ide o záhradnú techniku, ktorá sa s obľubou využíva najmä v rámci ochrany veľkých priestranstiev.

Ako funguje motorový rosič?

Motorový rosič funguje na princípe zabudovaného ventilátora. Jeho úlohou je vytvárať silný prúd vzduchu, ktorý prúdi do priestoru cez trubicu s tryskou. Jednoduchou rečou povedané, motorový rosič vypúšťa do priestoru herbicídne postreky, prípravky a hnojivá. Čo je však dôležité, pracuje veľkou rýchlosťou, pričom má ďaleký dosah.

Na čo je motorový rosič určený?

Vzhľadom na to, že motorový rosič pracuje pod vysokým tlakom, veľkou rýchlosťou a s ďalekým dosahom, je určený na ošetrovanie veľkých záhrad, ovocných sadov, viníc a polí. Nájde však uplatnenie aj v menších záhradách – napríklad pri ošetrovaní vysokých stromov, kam nedosiahnete postrekovačom.

Na čo motorový rosič nepoužívať?

Motorový rosič by ste rozhodne nemali používať na aplikovanie postrekov, prípravkov a hnojív na menšie stromy, kry, kvety a zeleninu. Keďže produkujú silný prúd, je viac než pravdepodobné, že by ste tak mohli menšiu zeleň poškodiť.

Náš tip: Na ošetrovanie menších stromov, kríkov, kvetín či zeleniny vyskúšajte radšej postrekovač. Ten má v sebe zabudované čerpadlo, ktoré vytvára tlak. Výsledkom je uvoľňovanie kvapaliny, ktorá sa šíri do vzduchu. Avšak, pomalšie a na kratšiu vzdialenosť ako v prípade motorových rosičov.

Ako vybrať motorový rosič?

Najdôležitejšie otázky súvisiace s motorovými rosičmi sme si zodpovedali v predošlých riadkoch. V tých nasledujúcich sa zameriame na to, ako vybrať motorový rosič.

Pri výbere motorového rosiča je podstatné zohľadniť viacero dôležitých parametrov. Za pozornosť stojí napríklad:

  • hmotnosť,
  • objem nádrže,
  • dosah.

V zásade platí, že čím je hmotnosť motorového rosiča väčšia, tým viac sa pri práci „narobíte“. Treba si totiž uvedomiť, že počas ošetrovania zelene ho budete mať celý čas na chrbte. A keď máte prejsť celý sad s ťažkým nákladom na pleciach, vyžaduje si to aj určité fyzické predispozície.

Čo sa týka objemu nádrže, rovnica je opäť veľmi jednoduchá – čím je nádrž väčšia, tým je motorový rosič vhodnejší na veľké priestranstvá. No a v súvislosti s dosahom zvážte, na čo konkrétne plánujete rosič používať. Keď ide o vysokánske stromy, budete potrebovať čo najväčší dosah. A okrem toho, čím väčší dosah, tým menej sa nachodíte.

Vedeli ste, že motorový rosič môže rozprašovať aj granulát či semená? V takom prípade ho dokážete využiť napríklad aj na hnojenie pevným hnojivom či vysievanie trávnika.