Ako na údržbu a servis elektrocentrály?

 

Elektrocentrála predstavuje skvelú pomôcku nielen na miestach bez prítomnosti elektrickej siete, no taktiež v domácom prostredí ako poistka v prípade dlhšieho výpadku prúdu. Jednoducho, takýto záložný zdroj energie nie je nikdy na škodu.

Údržba a servis elektrocentrály

Aby vám elektrocentrála dokázala bezproblémovo slúžiť dlhé roky, musíte jej venovať patričnú pozornosť. Tá spočíva najmä v pravidelnej údržbe a tiež v pravidelnom servisovaní. No a okrem toho, dôležitou je aj pravidelná kontrola elektrocentrály.

Elektrocentrálu pravidelne kontrolujte

Čo to znamená? Nebojte sa, nejde o žiadnu vedu. Pred každým použitím elektrocentrály by ste mali skontrolovať hladinu jej oleja a tiež vzduchové filtre. Zatiaľ čo motorový olej by mal siahať až po horný okraj nádoby, tak vzduchové filtre by mali byť čisté.

Pokiaľ by boli vzduchové filtre špinavé, prítomné nečistoty by mohli v dôsledku upchávania spôsobovať napríklad kolísanie otáčok. To najjednoduchšie, čo môžete pri takomto znečistení urobiť, je vybrať vzduchový filter, vyklepať ho a poriadne ho prefúknuť. Následne ho naspäť vložte na svoje miesto, aby ste mohli elektrocentrálu spustiť.

Náš tip: Na toto si dajte pozor pri kúpe elektrocentrály!

Elektrocentrále venujte pravidelnú údržbu

Na pravidelnú údržbu elektrocentrály by ste si mali nájsť čas aspoň raz do roka. Aj v tomto prípade dávame do pozornosti motorový olej a vzduchové filtre. Okrem toho však upozorňujeme aj na sviečky.

Aby sme to konkretizovali, po roku vám odporúčame vymeniť motorový olej – ideálne vtedy, keď bude zahriaty. Pri nižšej hustote totiž lepšie odtečie a ochotne so sebou zoberie aj všetky nečistoty. Výmenu by mali takisto podstúpiť aj vzduchové filtre – a to aj v tom prípade, ak ste ich počas celého roka čistili pravidelne pred každým použitím. No a minimálne raz ročne očistite aj sviečky – použiť na to môžete napríklad drôtenú kefku.

Náš tip: Na konci sezóny, teda pred zimou, vylejte z elektrocentrály zostávajúce palivo. Predídete tak nepríjemnému poleptaniu karburátora. Pokiaľ však náhodou nechcete palivo vylievať, dolejte ho doplna a pridajte doň vhodné aditívum.

Elektrocentrálu aspoň raz ročne servisujte

Popri tom, ako sa budete vašej elektrocentrále starostlivo venovať pred každým jedným použitím aj všeobecne počas roka, ju nezabudnite aspoň raz ročne zaniesť do autorizovaného servisu. Odborníci v servise majú totiž všetko potrebné náčinie, ktoré spolu s dlhoročnými skúsenosťami využijú nielen na pozornú kontrolu elektrocentrály, ale tiež na jej precíznu údržbu.

Zapamätajte si: Kombináciou vyššie zmieňovaných troch bodov urobíte takpovediac všetko pre to, aby vám vaša elektrocentrála bezproblémovo a ochotne slúžila počas dlhých rokov.